SEMINÁŘE

Jak umět zvládat svůj stres a emoce

Emoce jsou každodenním zdrojem energie. Abyste ji dokázali naplno využít, zvyšujte svou emoční inteligenci (sebevědomí, seberegulaci, sebemotivaci, empatii i společenskou adaptabilitu). Poznejte stav své mysli hladinu alfa, která vám pomůže využít obou mozkových hemisfér současně. Naučíte se redukovat svůj stres nebo jej naopak využít pro zvýšení pracovních výkonů.

PORTFOLIO VŠECH NABÍZENÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO ROK 2019 NAJDETE ZDE.

Komunikace

Komunikovat se ale učíme celý život. Nejde totiž jen o to, co říkáme, ale také kdy a komu, co u toho dělají naše ruce, oči a rty, jaký máme postoj nebo jakým tónem pronášíme svá sdělení. Cvičení dělá mistry. Proto s klienty trénuji náročné komunikační situace v zátěžových situacích. Učím je říkat jasné laskavé NE, udělovat i přijímat pochvalu, férově vyjadřovat svůj názor, bránit se neoprávněné kritice, vhodně vyjadřovat i přijímat kritiku konstruktivní, sdělovat špatné zprávy a vyjednávat metodou win – win – win. Umění zvládání konfliktních situací jako příležitost naučit se něco nového je jedno z nejžádanějších témat.

 • Řeč těla – prozradí víc, než tisíc slov
 • Řeč těla  (neverbální komunikace) v náročných komunikačních situacích
 • Rétorika I a II
 • Sebejisté vyjednávání a rozhodování

Business

Své zkušenosti z velkých firem, státní správy i zahraničního obchodu jsem zúročila v seminářích, které se týkají pracovních záležitostí, komunikace se zákazníky a péči o ně, motivace zaměstnanců a dalšího vzdělávání. Na seminářích se opírám především o praktické tréninky některých dovedností a přizpůsobení jejich obsahu charakteru firmy, ať už se jedná o velké nadnárodní společnosti nebo malé týmy věnující se poradenským či sociálním službám.

 • Time management IV. Generace
 • Praktické obchodní a marketingové dovednosti
 • Efektivní práce s MS Outlook
 • Business Relationship Management
 • Customer Satisfaction
 • CRM
 • Osobní typologie a motivace zaměstnanců
 • Aktivní telemarketing
 • Prevence pro sociální pracovníky
 • Lektorské dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Jak zjišťovat spokojenost zákazníka

Další témata seminářů

 • „Já jsem“ – Pozitivní inteligence a pozitivní postoj
 • Dynamika emocí – Emoční inteligence v náročných komunikačních situacích
 • „Štve vás? To je dobře!“ aneb Dynamika emocí v mezigeneračních vztazích
 • Konflikt management aneb „Konflikt nemusí být nutně boj“
 • Nenechte sebou manipulovat
 • Redukce stresu a práce v hladině alfa
 • Hladina alfa
 • „Jak na stres a strach“ – Praktické techniky zvládání stresu
 • 3D leader – Tělo, emoce a mysl v rovnováze
 • Vítejte ve svém mozku (rozvoj empatie a kreativity)
 • Brillant Brain
 • Zdravý spánek: Faktory ovlivňující kvalitu spánku
 • „Life management“ – Prevence syndromu vyhoření
X